Vechten voor een nieuw volk en vaderland in het Franse leger

Mannen tussen de 18 en 39 jaar die op zoek zijn naar een stoomcursus Frans zouden het vreemdelingenlegioen van het Franse leger eens kunnen overwegen. Een nieuwe naam, baan en nationaliteit krijg je erbij cadeau.

Het mythische vreemdelingenlegioen is een Frans unicum. Geen ander land heeft een vergelijkbaar elitecorps dat uitsluitend voor andere nationaliteiten dan de Franse is opgericht. Maar wie de ambitie heeft om in het vreemdelingenlegioen te dienen, moet breken met zijn verleden. Hij krijgt een nieuwe naam toegewezen die hij tenminste twee jaar moet houden. Reizen buiten Frankrijk of een contract ondertekenen is daarmee onmogelijk. Fransen zijn niet uitgesloten van selectie, maar moeten wel hun Franse nationaliteit opgeven. Zo telt het legioen ongeveer 140 verschillende nationaliteiten. Na drie jaar trouwe dienst kunnen alle légionnaires aanspraak maken op de Franse nationaliteit.

Hoewel de criteria zijn aangescherpt, moordenaars, verkrachters en drugshandelaren zijn inmiddels uitgesloten, is het vreemdelingenlegioen voor velen nog altijd een kans op een nieuwe start.

De capaciteiten die getest worden tijdens de zeer strenge psychologische, medische en sportieve selectierondes zijn belangrijker dan in het verleden behaalde ‘resultaten’. Vroeger werden bij de selectie verder geen moeilijke vragen gesteld en het vreemdelingenlegioen kon daarom een uitweg zijn voor mannen die veel op hun kerfstok hadden. Hoewel de criteria zijn aangescherpt – moordenaars, verkrachters en drugshandelaren zijn inmiddels uitgesloten – is het vreemdelingenlegioen voor velen nog altijd een kans op een nieuwe start. Men kan een strafblad, of een valse start, doen vergeten door zich bij het legioen aan te sluiten.

De taal is een essentieel element. Na de selectie begint de instructieperiode en in die zeven weken doen de rekruten de basis op van het Frans dat in het legioen gesproken wordt.

En dan is er nog een klaarblijkelijk essentieel element: de taal. Hoe krijgen die nieuwe rekruten het Frans zo snel mogelijk onder de knie? Na de selectie begint de instructieperiode en in die zeven weken doen de ‘vrijwilligers’, zoals de rekruten dan nog heten, de basis op van het Frans dat het legioen spreekt. Dat Frans is een mengelmoes van straattaal, buitenlandse woorden, versimpelde grammatica en een grote verzameling accenten.Rollende r’en, korte zinnen, weinig vervoegingen: de taal is vooral functioneel. De lesmethode is eenvoudig en gebaseerd op demonstratie en herhaling. Voor de klas staat iemand met een scheermes tegen zijn wang en hij herhaalt ‘Je me rase’ een aantal keer. De nieuwelingen doen hem na met woordenboek en schrift in de binnenzak. Voor extra woordenschat wordt er gezongen uit het liedjesboek, over de strijd, over de overwinning, en over solidariteit.

Het eerste wat de rekruten uit het hoofd moeten leren is de erecode van het vreemdelingenleger:

  • Article 1  Légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité.
  • Article 2  Chaque légionnaire est ton frère d’arme, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d’une même famille.
  • Article 3  Respectueux des traditions, attaché à tes chefs, la discipline et la camaraderie sont ta force, le courage et la loyauté tes vertus.
  • Article 4  Fier de ton état de légionnaire, tu le montres dans ta tenue toujours élégante, ton comportement toujours digne mais modeste, ton casernement toujours net.
  • Article 5  Soldat d’élite, tu t’entraînes avec rigueur, tu entretiens ton arme comme ton bien le plus précieux, tu as le souci constant de ta forme physique.
  • Article 6  La mission est sacrée, tu l’exécutes jusqu’au bout et, s’il le faut, en opérations, au péril de ta vie.
  • Article 7  Au combat tu agis sans passion et sans haine, tu respectes les ennemis vaincus, tu n’abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes.