Fransen zijn trots op hun taal en cultuur, en dat vieren ze graag!

Frans wordt in een heleboel landen ter wereld gesproken en daar zijn de Fransen trots op. Het genot en de rijkdom van deze taal mogen dan ook gedeeld en gevierd worden. Er wordt zelfs een speciale dag aan gewijd: 20 maart is de internationale dag van de francofonie. Waar komt deze dag vandaan en hoe wordt deze vormgegeven?

Wereldwijd zijn er bijna 300 miljoen Franstaligen. In België, Zwitserland, Luxemburg, Monaco, Canada, in Afrikaanse landen en in de overzeese gebieden van Frankrijk is Frans een van de officiële talen. Maar ook op de Kanaaleilanden, in Puducherry (India), Valle d’Aosta (Italië) en in de Amerikaanse staten Louisiana en Maine is een groot deel van de bevolking Franstalig. Hoewel het Frans inmiddels niet meer tot de top vijf van wereldtalen behoort, is het nog altijd een van de werktalen binnen internationale organisaties, zoals de VN, de EU, de NAVO, Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis.

Op 20 maart 1970 werd tijdens een conferentie in Nigeria de eerste francofone organisatie opgericht, de Agence de coopération culturelle et technique. Deze organisatie had als doel de culturele samenwerking tussen Franstalige landen te versterken. Aan de conferentie namen 21 staten deel. Gezamenlijk werd besloten om die dag in te stellen als de internationale dag van de francofonie. Inmiddels is de organisatie uitgegroeid tot de Organisation internationale de la Francofonie (OIF) met 88 leden. De OIF draagt, naast het promoten van de Franse taal, bij aan de bevordering van vrede, democratie en mensenrechten, aan onderwijs en onderzoek en aan de ontwikkeling van duurzame economische samenwerking.

Er worden exposities, concerten, theatervoorstellingen en schrijf- en schilderworkshops georganiseerd. Alles is mogelijk!

In alle landen die lid zijn van de OIF vinden gedurende een hele week evenementen plaats die met de Franse taal te maken hebben. Het Franse ministerie van cultuur presenteert ieder jaar tien woorden met een gezamenlijk thema. Franse instellingen over de hele wereld worden vervolgens uitgedaagd om met deze woorden op artistieke manier te ‘spelen’ en activiteiten voor een breed publiek te organiseren. Deelnemers zijn musea, bibliotheken, boekhandels, scholen, culturele centra, theaters en artiesten. Er worden exposities, concerten, theatervoorstellingen en schrijf- en schilderworkshops georganiseerd. Alles is mogelijk, zolang het maar verband houdt met de zogenaamde dix mots. Ook in Nederland verzinnen Franstalige culturele instellingen ieder jaar rond deze dag allerlei activiteiten om de diversiteit van Franse taal en cultuur tot uiting te brengen.

Voor 2020 stond het thema water op het programma. De tien belangrijkste woorden: aquarelle, à vau-l’eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant.