Als je maar lang genoeg gewoon blijft, dan word je vanzelf bijzonder

‘Als je maar lang genoeg gewoon blijft, dan word je vanzelf bijzonder’. Dit is niet alleen maar een reclamespreuk, er zit ook veel waarheid in. Er zijn bedrijven op de wereld die al honderden jaren bestaan. Die natuurrampen en oorlogen en economische crises hebben overleefd. We kunnen iets van deze bedrijven leren, ze hebben namelijk iets gemeen: een goed product, focus, trots en collegialiteit.

Waar moet je aan denken bij ‘eeuwenoude bedrijven’? Bijvoorbeeld aan de aardewerkfabriek Royal Delft, die al bestaat sinds 1653. Je kunt het originele pand zelfs nog bezoeken, Oosteinde 175 in Delft. De titel ‘oudste bedrijf van Nederland’ wordt echter niet geclaimd door de beroemde pottenbakkerij, maar door bierbrouwer Brand in Wijlre. Sinds 1340, staat er trots op hun labels. Dat klinkt heel indrukwekkend, maar het klopt jammer genoeg niet. De kunst van het bierbrouwen is al heel oud, en ongetwijfeld werd er in Wijlre en omstreken in de veertiende eeuw bier gebrouwen, maar pas in 1871 kocht Frederik Brand er een pand en begon er zijn bierbrouwerij. In het geval van Brand wordt een ouder jaartal gebruikt als marketingtruc. Maar dit geeft wel aan dat aantrekkelijk is om je als ‘oud bedrijf’ te profileren.

Al vanaf 1300 worden er door de familie Razzouk tatoeages gezet. Vandaag kun je er zelfs de 27e en 28e generatie van dezelfde familie aan het werk zien!

Wat verder van huis, in Jeruzalem, bevindt zich de oudste tatoeageshop ter wereld. Al vanaf 1300 worden door de familie Razzouk tatoeages gezet. Vandaag kun je zelfs de 27e en 28e generatie van dezelfde familie aan het werk zien! Deze indrukwekkende geschiedenis begon in 1300, in Egypte, waar de familie Razzouk toen woonde. Ze waren Koptische christenen en al vanaf 700 na Christus hadden deze christenen de gewoonte om een kruisje te laten tatoeëren op hun pols. Met dit kruis verkregen ze toegang tot de kerken. Zelfs kinderen van een paar maanden oud werden (en worden nog steeds!) getatoeëerd.

500 jaar geleden ging de Razzouk familie op pelgrimage naar het Heilige Land, Israël. Daar is de familie uiteindelijk gebleven. Het werden handelaars, maar ze zetten er ook hun traditie van tatoeëren voort. Pelgrims lieten zich bij de Razzouks tatoeëren om hun reis te herdenken. Zo droegen ze de herinnering aan hun pelgrimage hun hele leven met zich mee.

Een van de technieken die door de familie Razzouk gebruikt wordt voor het zetten van een tatoeage is het gebruik van een mal: een uit een blok hout gekerfd stencil. Enkele mallen uit de achttiende eeuw zijn bewaard gebleven, je kunt je dus laten tatoeëren met een eeuwenoud ontwerp!

Het land met verreweg de meeste eeuwenoude bedrijven is Japan. Op de lijst van oudste bedrijven ter wereld is maar liefst 53% te vinden in Japan. Een ervan is een winkeltje in Kyoto genaamd Ichiwa, waar je mochi kunt kopen, een Japans rijstcakeje, gemaakt van kleefrijst. Het bedrijf is al meer dan duizend jaar oud!

Ichiwa is een van de twee winkels bij de ingang van de Imamiya tempel. Al eeuwenlang komen mensen daarnaartoe om te offeren en de goden te vragen ze te behoeden voor rampspoed. En al zo lang als de tempel er staat, kun je in het winkeltje van Ichiwa mochi kopen. Tempelgangers geloven zelfs dat alleen al het eten van de mochi je een jaar lang immuun maakt voor narigheid. Ichiwa is de laatste 25 generaties steeds in handen gebleven van dezelfde familie. Kazariya, de andere winkel bij de ingang, die ook mochi verkoopt aan hongerige tempelbezoekers, bestaat ‘pas’ sinds 1656.

Op de lijst van oudste bedrijven ter wereld is maar liefst 53% te vinden in Japan.

Wat valt er nu te leren van deze ‘oudjes’? Het eerste wat opvalt is dat alle genoemde bedrijven zich specialiseren in één ding. En daar zo goed mogelijk in zijn.

Ook is opvallend dat veel eeuwenoude bedrijven familiebedrijven zijn. De Razzoukfamilie laat zich voorstaan op zijn oude Egyptische roots. In Japan is er, meer nog dan in onze westerse wereld, respect voor oude en ook vaak kleine familiebedrijfjes. Trots op de voorouders, maar ook voldaan over het product. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat je geen broddelwerk aflevert, maar elke keer weer iets maakt waar je niet alleen tevreden over bent, maar zelfs trots op bent.

Vervolgens moet het je ook gegund worden. Niet zoals bij de Brand Bierbrouwerij, die pocht al vanaf 1340 te bestaan, terwijl dat helemaal niet bewezen kan worden. Tja, dan loop je het risico dat mensen er vraagtekens bij gaan zetten. Maar in Japan, waar de twee cakejesverkopers al eeuwen naast elkaar bestaan, is dat heel anders. Het feit dat het bedrijf van Ichiwa enkele eeuwen ouder is, wordt ruimhartig erkend door buurman Kazariya. Dag in dag uit leven en werken deze families naast elkaar, en beide bedrijfjes verdienen genoeg om van te bestaan. Je moet dus proberen een goede collega te zijn. Nog een allerlaatste kleine, of juist hele grote les: genoeg is genoeg. De bedrijven van de families Razzouk en Ichiwa zijn geen miljoenenbedrijven. Ichiwa heeft recentelijk zelfs een samenwerking met Uber Eats, die voor bezorging van de mochi zou kunnen zorgen, afgewezen. Want waarom moet je groeien als wat je hebt voldoende is?