Category: februari 2023

Nieuws van de redactie en presentatie redactieleden 2021-22

Na een lange stilte start ITV Magazine weer op. Er is een nieuwe redactie, maar de oude is ook nog niet helemaal weg. Maak kennis met de redactieleden!

De klopjacht op anglicismen in de Franse taal: een gelopen race?

De Franse overheid beschermt het Frans tegen Engelse taalinvloeden van buitenaf. Maar kun je een taal, uit liefde voor zijn schoonheid, op slot zetten?

Carnaval in Italië: kleurrijke folklore en vechten met sinaasappels

Een ooggetuigenverslag van een nogal curieuze Italiaanse carnavalstraditie: de jaarlijkse ‘Battaglia delle arance’ van het Noord-Italiaanse stadje Ivrea .

Idiolect: de handtekening (en soms ook de valkuil) van de vertaler

Het is essentieel om je als vertaler bewust te zijn van je eigen unieke taalgebruik. Alleen dan is de weg vrij naar een foutloze tekst met jouw handtekening.

Sanskriet: gebedsmolens en mantras als communicatie met de kosmos

In Nepal worden gebedsmolens gebruikt om te bidden. De opschriften erop zijn in het Sanskriet, de dode taal van brahmanen uit oud Inida, en zijn bijzonder krachtig.

Stafrijm of strafrijm? Het vertalen van alliteraties is monnikenwerk

Een alliteratie is een bewust gekozen stijlvorm. Als vertaler wil je de auteur eren en de alliteratie overnemen. Hoe pak je dit aan, en wat doe je als het niet lukt?

Gendern: Zie jij door alle sterretjes en streepjes het woord nog?

De genderdiscussie in de Duitse taal is hot en happening. De Duitsers willen af van de standaard mannelijke vorm. Hoognodige ontwikkeling of juist totaal onnodig?

Tradities saai? Niet in Engeland! Hier de leukste tradities op een rijtje…

Tradities in het Verenigd Koninkrijk gaan soms wel eeuwen terug. Een overzicht van de leukste en vreemdste.

Waarom Lope de Vega in 17e-eeuws Nederland populairder was dan Vondel

Uit onderzoek van Frans Blom en Olga van Marion blijkt dat juist in de nadagen van de Tachtigjarige Oorlog het Spaanse toneel uitermate populair werd in Nederland

Tips voor een geslaagde cajunavond: Laissez les bon temps rouler!

Cajunmuziek is dansmuziek. Gamba’s, trekzak, een raar soort Frans en een houten dansvloer. Tips hoe ze in te zetten voor een sfeervolle cajunavond.

Yes, please be kind, sir! Beleefheidsvormen in het Engelse taalgebied

In het Engels worden please, thank you en sorry heel vaak gebruikt, waarom is dat zo? Is er iets voor te zeggen en zouden wij Nederlanders ook hoffelijker moeten zijn?

Marie-Antoinette en ‘fake news’ in de tijd van de Franse Revolutie

‘Fake news’ is geen nieuw fenomeen, maar iets van alle tijden. De ondergang van Marie-Antoinette en de Franse monarchie ten tijde van de Franse Revolutie

De scone: een bescheiden broodje, maar ook bijzonder Brits icoon.

De scone is ongekend populair, maar zelfs deze alom geliefde Britse traktatie is niet zonder controverse: hoe een zoet broodje kan leiden tot een nationaal debat.

Hernán Cortés: in Spanje een held, in Mexico het absolute kwaad

Geen ander heeft zo’n grote impact gehad op de Mexicaanse geschiedenis. Volgens de experts past hij niet in een simplistisch goed-foutplaatje.

5 rare feitjes over marmite (die gistpasta waar de Britten zo dol op zijn)

Je haat het of je vindt het heerlijk: Marmite. Groot-Brittanië en Marmite zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Kende jij de volgende feitjes over de gistpasta al?

Wordt het taalgebruik in de politiek ruwer? Welke gevolgen heeft dat?

Het taalgebruik in de politiek lijkt steeds ruwer te worden. De vraag is of dat klopt, wat het doel ervan is en welk effect er eigenlijk mee wordt bereikt.